Integrale Coaching & Therapie

Een Andere Blik op je Ik


Bereik snel je doel in leven en werk

Integrale Coaching & Therapie

Met de individuele begeleiding bij Een Andere Blik op je Ik los je snel en doeltreffend je problemen op. Kortdurende, diepgaande, coaching en therapie met snel resultaat. Voor traumaverwerking en het oplossen van psychische problemen zoals angsten, depressie, stress en burn-out etc. Ook voor lichamelijke problemen zonder medische oorzaak. Lees meer

Ook als je verdieping zoekt in je leven, of als je jezelf wilt ontwikkelen, kun je jezelf heel goed helpen met de integrale coaching en therapie van Een Andere Blik op je Ik.

Een goed klankbordgesprek of een trauma verwerken? Je talenten ontdekken of je bevrijden van angsten?

Neem gerust een kijkje op deze site of neem contact op.

Healthy Food
Blik op Jou

Hou jezelf eens tegen
het licht

Education
Blik op Nu

Waar sta jij
in het leven?

Medical
Blik op Toen

Wat is de invloed van
jouw verleden?

Healthy Food
Blik op Toekomst

Wat is jouw toekomstbeeld?

Education
Blik op Coaching

Wat wil jij bereiken?

Medical
Blik op Therapie

Waar heb jij last van?


Energiek & Vitaal

Een gezonde geest in een gezond lichaam wordt al sinds de oudheid gezien als een voorwaarde voor een gelukkig leven. Als je je vitaal voelt, lukt alles gewoon beter. Onze vitaliteit heeft echter veel te lijden onder de hedendaagse stress die we kunnen ervaren.
We streven allemaal naar geluk, gezondheid en liefde. We zijn sociale wezens en willen ons verbonden voelen met anderen, succes en plezier in relaties en werk hebben. Ons vrijuit ontplooien, ontwikkelen op allerlei gebied, en tevreden zijn. Kortom, een bevredigend en productief leven leiden.
Bijna iedereen ervaart op een zeker moment moeilijkheden in zijn leven. Meestal kunnen we die zelf oplossen, of we kunnen ermee leven. Soms lukt dat echter niet, of niet zo makkelijk. Een professionele steun in de rug is dan welkom. Ook in je werk kun je problemen ervaren. Dat kan allerlei oorzaken hebben, zowel in de werkomstandigheden als in jou zelf. Contact

Onbewuste beperkingen

De coaching en therapie van Een Andere Blik op je Ik richt zich vooral op het vinden, begrijpen en oplossen van onbewust beperkende en belemmerende gevoelens, gedachten en gedrag die ten grondslag liggen aan je huidige problemen. Inzichtgevende en oplossingsgerichte diepte-coaching en diepte-therapie dus. Korte doeltreffende trajecten met snel resultaat.

De integrale (holistische) benadering omvat alle niveau’s van de menselijke ervaring en beleving (lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel). Je eigen individuele ontwikkeling, beleving en levensvisie staan hierin voorop.

Traumaverwerking

De meeste klachten of problemen waar je nu last van hebt, zijn het gevolg van één of meerdere nare ervaringen. Iedere nare gebeurtenis die een blijvend negatief effect heeft op iemands welbevinden, gezondheid en leven, is in wezen een traumatische ervaring.
Met bewezen en veilige methoden help ik je om die akelige ervaringen te verwerken zodat je geen last meer hebt van de emotionele of mentale gevolgen.

Lees meer over Traumaverwerking

Bewustwording

Ervaringen en gebeurtenissen in je verleden hebben je gevormd en zijn mede bepalend geweest voor de vorming van de mens die je nú bent. Wat we ons vaak niet realiseren is dat die ervaringen ook ons heden en onze toekomst kleuren. Vaak zonder dat we dat in de gaten hebben!

Alles heeft zo zijn oorzaken, maar meestal zijn we ons van die oorzaken niet meer bewust. Wist je dat ons reageren en handelen voor het grootste deel door ons onbewuste wordt aangestuurd? Als je vastloopt in je leven ligt het dus voor de hand dat bewustwording van wat er onbewust speelt belangrijk is.

Coaching of Therapie?

In het algemeen is therapie vooral gericht op het oplossen van psychische en psychosomatische problemen; coaching richt zich met name op het bereiken van een gesteld doel en bij het vinden en maken van keuzes. In de praktijk overlapt echter het een het ander regelmatig. Voor Een Andere Blik op je Ik is dat geen probleem.

Daadwerkelijke Verandering

Of het nu gaat om jouw persoonlijke of zakelijke gezondheid, welslagen en ontwikkeling, er is heel veel mogelijk.
De meest kans op succes met coaching en therapie heb je als je bereid bent jezelf onder ogen te zien en daadwerkelijk verandering wilt brengen in je leven.
Dat is vaak niet zo makkelijk, maar je hoeft het niet alleen te doen!
Een open houding helpt je om samen jouw ontdekkingstocht aan te gaan en je oplossingen te vinden en toe te passen in je leven en werk.

Blik op Blog

Regelmatig schrijf ik berichten over actuele en belangwekkende onderwerpen met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling en de problemen die kunnen ontstaan door psychotrauma. Over traumaverwerking en nog veel meer om je lekker in je vel te voelen. Alles wat je wil weten over integrale coaching, therapie, traumaverwerking en vitaliteit.