Integrale Coaching & Therapie

Bereik snel je doelen in leven en werk

Coaching en therapie

Bijna iedereen ervaart op een zeker moment moeilijkheden in zijn leven. Meestal kunnen we die zelf oplossen, of we kunnen ermee leven. Soms lukt dat echter niet, of niet zo makkelijk. Misschien heb je al van alles geprobeerd, maar je komt er niet meer uit; je zit ‘er doorheen’.
Je wil nu eindelijk wel eens vooruit, van je problemen af; kortom, een professionele steun in de rug kun je wel gebruiken. Ook in je werk kun je problemen ervaren. Dat kan allerlei oorzaken hebben, zowel in de werkomstandigheden als in jou zelf.
Vaak blijkt dat er meerdere zaken zijn die een rol spelen en dat die ook nog onderling samenhangen.
Ook als je verdieping zoekt in je leven, of als je jezelf wilt ontwikkelen, kun je jezelf heel goed helpen met de integrale coaching en therapie van Een Andere Blik op je Ik.
Een goed klankbordgesprek of een trauma verwerken? Je talenten ontdekken of je bevrijden van angsten? Neem gerust een kijkje op deze site of neem contact op.

<strong>Blik op Jou</strong>

Hou jezelf tegen het licht

Blik op Nu

Waar sta jij in het leven?

<strong>Blik op Toen</strong>

Invloed van jouw verleden?

<strong>Blik op Toekomst</strong>

Wat is jouw toekomstbeeld?

<strong>Blik op Coaching</strong>

Wat wil jij bereiken ?

<strong>Blik op Therapie</strong>

Waar heb jij last van ?

Individuele begeleiding

Intensief, kortdurend en snel resultaat

Energiek en vitaal

Een gezonde geest in een gezond lichaam wordt al sinds de oudheid gezien als een voorwaarde voor een gelukkig leven. Als je je vitaal voelt, lukt alles gewoon beter. Onze vitaliteit heeft echter veel te lijden onder de hedendaagse stress die we kunnen ervaren. Met integrale coaching en therapie ga je je snel weer energieker en vitaler voelen. Zodat je weer vooruit kunt en vol in je kracht staat.

We streven allemaal naar geluk, gezondheid en liefde. We zijn sociale wezens en willen ons verbonden voelen met anderen, succes en plezier in relaties en werk hebben. Ons vrijuit ontplooien, ontwikkelen op allerlei gebied, en tevreden zijn. Kortom, een bevredigend en productief leven leiden. Toch lukt dat vaak niet, of niet goed.

Onbewuste beperkingen

De coaching en therapie van Een Andere Blik op je Ik richt zich vooral op het vinden, begrijpen en oplossen van onbewust beperkende en belemmerende gevoelens, gedachten en gedrag die ten grondslag liggen aan je huidige problemen. Inzichtgevende en oplossingsgerichte diepte-coaching en diepte-therapie dus. Korte doeltreffende trajecten met snel resultaat.

De integrale (holistische) benadering omvat alle niveau’s van de menselijke ervaring en beleving (lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel). Je eigen individuele ontwikkeling, beleving en levensvisie staan hierin voorop.

Bewustwording

Ervaringen en gebeurtenissen in je verleden hebben je gevormd en zijn mede bepalend geweest voor de vorming van de mens die je nú bent. Wat we ons vaak niet realiseren is dat die ervaringen ook ons heden en onze toekomst kleuren. Vaak zonder dat we dat in de gaten hebben!

Alles heeft zo zijn oorzaken, maar meestal zijn we ons van die oorzaken niet meer bewust. Wist je dat ons reageren en handelen voor het grootste deel door ons onbewuste wordt aangestuurd? Als je vastloopt in je leven ligt het dus voor de hand dat bewustwording van wat er onbewust speelt belangrijk is.

Traumaverwerking

De meeste klachten of problemen waar je nu last van hebt, zijn het gevolg van één of meerdere nare ervaringen. Iedere nare gebeurtenis die een blijvend negatief effect heeft op iemands leven, is in wezen een traumatische ervaring.
Met bewezen en veilige methoden help ik je om die akelige ervaringen te verwerken zodat je geen last meer hebt van de emotionele of mentale gevolgen. Lees meer over Traumaverwerking

Coaching of Therapie?

In het algemeen is therapie vooral gericht op het oplossen van psychische en psychosomatische problemen; coaching richt zich met name op het bereiken van een gesteld doel en bij het vinden en maken van keuzes. In de praktijk overlapt echter het een het ander regelmatig. Voor Een Andere Blik op je Ik is dat geen probleem.

Daadwerkelijke Verandering

Of het nu gaat om jouw persoonlijke of zakelijke gezondheid, welslagen en ontwikkeling, er is heel veel mogelijk. De meest kans op succes met coaching en therapie heb je als je bereid bent jezelf onder ogen te zien en daadwerkelijk verandering wilt brengen in je leven.

Dat is vaak niet zo makkelijk, maar je hoeft het niet alleen te doen!

Een open houding helpt je om samen jouw ontdekkingstocht aan te gaan en je oplossingen te vinden en toe te passen in je leven en werk.

Blik op Blog

Regelmatig schrijf ik berichten over actuele en belangwekkende onderwerpen met betrekking tot
persoonlijke ontwikkeling en de problemen die kunnen ontstaan door psychotrauma.
Over traumaverwerking en nog veel meer om je lekker in je vel te voelen.
Alles wat je wil weten over integrale coaching, therapie en vitaliteit.

Neem contact op als je vragen hebt, of een afspraak wilt maken