Blik op Therapie

Blik op Integrale Therapie

Integrale therapie: op jou afgestemd

Integrale therapie betekent dat er met een combinatie van diverse therapeutische methodes wordt gewerkt, afgestemd op jouw persoonlijke en specifieke behoeften, jouw belevingswereld en de problemen die je ondervindt. Daarbij wordt uitgegaan van de holistische visie dat lichaam, geest en ziel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar wederzijds beïnvloeden. Therapie die op jou persoonlijk is afgestemd!

Kortdurende psychotherapie

In integrale therapie maken we gebruik van onder andere: gesprekstherapie, exposure, Emdr, Regressietherapie, Voice-Dialogue, Innerlijk Kindwerk, Symbooldrama en Psycho-energiewerk. Met deze veelzijdige, kortdurende, psychotherapie kunnen heel veel problemen doeltreffend worden opgelost of verbeterd.

Onverwerkte emoties

Onverwerkte emoties en trauma’s leiden vaak tot psychische of psychosomatische klachten en uiten zich in bijvoorbeeld angsten, depressieve gevoelens, overspannenheid en burn-out. Als ons iets pijnlijks overkomt drukken we het meestal weg. We kunnen en willen er niet over praten, laten ons niet kennen en vinden dat we vooral toch door moeten gaan.
Het tegenovergestelde kan ook voorkomen. Je voelt je als het ware overspoeld door emoties en piekert voortdurend over dingen die gebeurd zijn of je maakt je volop zorgen over de toekomst. Als we dit maar lang genoeg doen, dan komen we op zeker moment in de problemen. Dan worden we ziek, of we raken in een depressie of burn-out. Laat het zover niet komen!

Snel en veilig

De kracht van deze therapie ligt in het snel en veilig oplossen van problematiek die momenteel speelt, en waarvan de oorzaak, en de oplossing, meestal onbewust, in jezelf te vinden zijn. Door de gebeurtenissen die aan de oorsprong liggen van je klachten te verwerken, bereik je ook je oplossing. Deze therapie is uitermate effectief bij het verwerken en oplossen van psychische en psycho-somatische problemen. Traumaverwerking, angsten, onzekerheid, depressie, burn-out. Lees meer bij Wanneer Therapie?

Snel tot de kern

Met integrale therapie komen we snel tot de kern. Grondig en met snel resultaat! Vaak is er al na één sessie een duidelijke verbetering van de klachten merkbaar.

De problemen die je nu ondervindt zijn ooit ontstaan. Soms weten we helemaal niet meer wat de aanleiding is geweest. Met de integrale therapie van Een Andere Blik op je Ik kunnen we die aanleiding opsporen, verwerken en oplossen.

Scroll naar boven