Negatieve jeugdervaringen

Negatieve jeugdervaringen

Heb jij negatieve jeugdervaringen?

Negatieve jeugdervaringen zijn ingrijpend en kunnen grote gevolgen hebben. Zowel voor de kinderen zelf op dat moment, als later in de volwassenheid. Hoe was jouw jeugd?

Negatieve jeugdervaringen: Onderzoek

Er is een duidelijk verband tussen ingrijpende, negatieve jeugdervaringen en gezondheid en gezondheidsrisico’s in de volwassenheid. Deze conclusie volgt uit een grootschalig onderzoek (17.400 deelnemers) door Vincent Felitti e.a. (1998). Vele daarop volgende onderzoeken (Trimbos Instituut, TNO) bevestigen deze uitkomst.

Deze studies laten zien dat chronische traumatisering in de kinderjaren kan leiden tot diverse psychische stoornissen. Bijvoorbeeld complexe- posttraumatische stress-stoornis, dissociatieve stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, schizofrenie, psychoses, eetstoornissen en depressie. Daarbij is er een grote kans op alcohol en drugsverslaving en lichamelijke ziekten. Ziekten als epilepsie, reuma, luchtwegaandoeningen, hart en vaatziekten, motorische aandoeningen kwamen vaker voor.

Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering

Vroegkinderlijke traumatisering door kindermishandeling is een groot menselijke en maatschappelijk probleem. Het betreft dan traumatisering door emotioneel en seksueel misbruik, fysieke en emotionele verwaarlozing en het getuige zijn van geweld. En vroegkinderlijke traumatisering komt in alle lagen van de bevolking voor!

Per jaar worden circa 110.000 kinderen langdurig emotioneel en/of lichamelijk mishandeld. Meer dan 1 miljoen volwassenen lijden onder de gevolgen van dit soort negatieve ervaringen in hun jeugd. Zij leven een stressvol leven waarin ze voortdurend achtervolgd worden door angsten en eenzaamheid. Ze voelen zich belemmerd in hun sociaal- en maatschappelijk functioneren.

Ook hebben zij een hoog risico op (complexe) psychiatrische stoornissen. Belanden relatief vaak in de criminaliteit, vertonen verslavingsgedrag en krijgen te maken met sociaal isolement. Vergeleken met mensen die in een veilige omgeving zijn opgegroeid is er meer sprake van maatschappelijke achterstand. Zoals sociaal isolement, arbeidsuitval door ziekte en werkloosheid. De levensverwachting is vele malen lager dan bij hen die opgroeien in een gezonde situatie. Lees ook: Jeugdtrauma voornaamste oorzaak angst en depressie.

Adverse Childhood Experiences (ACE\’s)

De eerste studie, van Vincent Felitti in 1998, staat bekend als de Adverse Childhood Experiences (negatieve jeugdervaringen) studie. Felitti e.a. onderzochten het voorkomen van negatieve ervaringen in de kindertijd (ACE’s) en de relatie met psychische, lichamelijke en sociale problemen op volwassen leeftijd. Zij concludeerden: Hoe meer ingrijpende jeugdervaringen (ACE\’s) een volwassene had ervaren, hoe groter de kans later op risicogedrag zoals roken, veel wisselende seksuele contacten (en seksueel overdraagbare aandoeningen) en verslaving aan drugs of alcohol. Ook blijkt volgens Felitti e.a. (1998) de kans op luchtweginfecties zoals COPD, hartproblemen, botbreuken, suikerziekte of overgewicht, depressie en suïcidepogingen groter.

Hoe meer negatieve ervaringen (ACE\’s) hoe groter de gevolgen

De kans op psychische, somatische en sociale problematiek houdt rechtstreeks verband met het aantal negatieve ervaringen in de kindertijd (de ACE-score). Bijna 40% van het aantal deelnemers scoorde twee of meer negatieve jeugdervaringen, een op de acht scoorde vier of meer negatieve jeugdervaringen. De Nederlandse studies naar ACE’s onder volwassenen bevestigen deze uitkomst. Volwassenen met een depressie of verslaving aan alcohol blijken vaker vier of meer ACE’s te hebben meegemaakt dan volwassenen zonder fysieke of psychische gezondheidsklachten.

Vragenlijst negatieve jeugdervaringen

Onder de deelnemers bij het onderzoek van Felitti werd de actuele gezondheidstoestand en het persoonlijk welbevinden in kaart gebracht. Omstandigheden tijdens de jeugd werden eveneens uitgevraagd. Zoals mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik, het verlies van een ouder, ruzie of mishandeling tussen ouders. En ook: alcohol of drugsverslaving of psychiatrische aandoeningen van andere gezinsleden. Iedere vraag op de vragenlijst beantwoord met ‘ja’ leverde 1 punt op. Er werd een top 10 van nadelige jeugdervaringen vastgesteld; de Adverse Childhood Experiences test, de ACE test. Hiermee kun je zelf je ACE-score meten. De test bestaat uit 10 vragen, de score varieert van 0 – 10.

Zelf de ACE-test doen?

De traumatest negatieve jeugdervaringen kun je ook zelf doen. Klik hier

Scroll naar boven