praktische informatie

Praktische informatie

Registraties

Ik ben als beroepslid aangesloten bij de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde, VIV , en de internationale Beroepsvereniging, Earth Assocation of Regression Therapists. Tevens ben ik als therapeut opgenomen in het Register Beroepsbeoefenaren in de Complementaire Zorg, RBCZ, en daarmee onderworpen aan het tuchtrecht TCZ en de eisen die wetgeving en de inspectie van de gezondheidszorg aan integraal therapeuten stellen. Als docent ben ik geregistreerd in het register van het Post Initiëel Beroepsonderwijs, CRKBO.

Claudine Bonnet, Registertherapeut BCZ®
Zorgverlenersnummer/AGB-code: 90031789
Praktijk AGB code: 90010716
VIV registratienummer: 1907882
RBCZ licentienummer: 505066R
Kamer van Koophandel: 08210240

Klik hier voor: KlachtenregelingReglement Geschillencommissie en Meldcodes

Tarief en vergoeding

Integrale coaching en therapie zijn kortdurende trajecten. Vaak is er na 1-2 sessies coaching of therapie al een flinke verbetering merkbaar.
Er vindt eerst een intakegesprek plaats. Dit ter wederzijdse kennismaking en ter inventarisering van de klachten. Een intakegesprek verplicht je nog nergens toe. Tijdens het intakegesprek krijg je informatie en bepalen we het vervolgtraject. We maken dan een afspraak voor een volgend consult. Dit kan meestal op korte termijn.


Ik werk op basis van een verklaring van informed consent. Dat betekent dat we na het intakegesprek samen een formulier ondertekenen waarin we beiden verklaren kennis te hebben van de wederzijdse rechten en plichten betreffende de coaching/therapie. Deze procedure vloeit voort uit recente nieuwe wetgeving.
Het benodigde aantal consulten is wisselend en afhankelijk van de problematiek en de voortgang die je als cliënt maakt. Gemiddeld zijn 4-5 sessies meestal voldoende. Tijdens het intakegesprek komt dit tevens ter sprake.

De investering in jezelf bedraagt:

Intakegesprek coaching en/of therapie: € 80,00. Een intakegesprek duurt 1 tot 1,5 uur.
Gespreksconsult coaching en/of therapie: € 75,00. Een gespreksconsult duurt 1 uur.
Behandelingsconsult Therapie: € 75,00 per uur. Een behandelingsconsult kan 1 tot 2 uur in beslag nemen.
De tarieven voor therapie zijn vrijgesteld van BTW. De tarieven voor coaching zijn exclusief BTW.

Voor Coaching en Therapie binnen een zakelijk traject: volgens offerte.

Als je van ver komt en direct een sessie wilt, dan kan een separaat ingepland intakegesprek vervallen. We houden dan een intakegesprek met direct daarop volgend een sessie. Je dient dan wel rekening te houden met een langere tijdsduur van het consult.

Bij niet verschijnen op een afspraak zonder voorafgaande afmelding, evenals bij consulten korter dan een uur, wordt er € 75,00 in rekening gebracht. Indien je de afspraak zonder kosten wilt afzeggen, dien je dit uiterlijk 48 uur van tevoren te doen.

Betaling geschiedt à contant. Je ontvangt een kwitantie ter ontvangst. Een pinautomaat is niet voorhanden. Een rekening t.b.v. eventuele declaratie bij de ziektekostenverzekeraar ontvang je achteraf per email of per post. Zie ook: Algemene Voorwaarden.

Vergoeding Integrale Therapie door zorgverzekering

Integrale therapie is een psychosociale therapie en wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. De therapie wordt door diverse ziektekostenverzekeraars, geheel of gedeeltelijk, vergoed via een aanvullende verzekering. Je eigen risico wordt niet aangesproken. Vergoeding is afhankelijk van de door jou gekozen polisvoorwaarden. Informeer naar de mogelijkheden bij je verzekeraar! Coaching wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekeraars.

Voordelen

Geen vergoeding vanuit de basisverzekering beschouw je misschien als een nadeel. Er zijn echter ook belangrijke voordelen.

  • Integrale therapie is kortdurend van aard. Je zult je snel beter gaan voelen.
  • Je hebt zelf de keuzevrijheid om een therapeut te kiezen waar je een klik mee hebt en waar jij je goed bij voelt.
  • Geen lange wachttijden.
  • Geen eigen risico.
  • Je hebt geen verwijzing van de huisarts nodig.
  • Er wordt niets gemeld bij de zorgverzekeraar en je privacy blijft gewaarborgd.
  • Een persoonlijke benadering en meer aandacht voor jou als persoon waardoor jij je prettiger zal voelen.

Vergoedende Zorgverzekeraars 2021

Ik beschik over alle benodigde registraties om voor vergoeding in aanmerking te komen indien jouw aanvullende verzekering integrale therapie vergoedt. Ook onder de noemer psychosociale therapie kan de therapie vergoed worden. Meer informatie over vergoedingen kun je vinden op: zorgwijzer integrale therapie, zorgwijzer psychosociale therapie en bij de Vereniging voor vitaliteitkunde. Bij de koepelorganisatie RBCZ vind je ook meer informatie.

Klik hier voor de praktijkvermelding in de Zorggids/Zorgzoeker

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Check altijd zelf of je voor vergoeding in aanmerking komt!

Vragen? Ga naar Contact

Therapeut en Praktijk