praktische informatie

Praktische informatie

Registraties

Ik ben als beroepslid aangesloten bij de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde, VIV , en de internationale Beroepsvereniging, Earth Assocation of Regression Therapists. Tevens ben ik als therapeut opgenomen in het Register Beroepsbeoefenaren in de Complementaire Zorg, RBCZ, en daarmee onderworpen aan het tuchtrecht TCZ en de eisen die wetgeving en de inspectie van de gezondheidszorg aan integraal therapeuten stellen. Als docent ben ik geregistreerd in het register van het Post Initiëel Beroepsonderwijs, CRKBO.

Claudine Bonnet, Registertherapeut BCZ®
Zorgverlenersnummer/AGB-code: 90031789
Praktijk AGB code: 90010716
VIV registratienummer: 1907882
RBCZ licentienummer: 505066R
Kamer van Koophandel: 08210240

Klik hier voor: KlachtenregelingReglement Geschillencommissie en Meldcodes

Tarief en vergoeding

Integrale coaching en therapie zijn kortdurende trajecten. Vaak is er na 1-2 sessies coaching of therapie al een flinke verbetering merkbaar.
Er vindt eerst een intakegesprek plaats. Dit ter wederzijdse kennismaking en ter inventarisering van de klachten. Een intakegesprek verplicht je nog nergens toe. Tijdens het intakegesprek krijg je informatie en bepalen we het vervolgtraject. We maken dan een afspraak voor een volgend consult. Dit kan meestal op korte termijn.


Ik werk op basis van een verklaring van informed consent. Dat betekent dat we na het intakegesprek samen een formulier ondertekenen waarin we beiden verklaren kennis te hebben van de wederzijdse rechten en plichten betreffende de coaching/therapie. Deze procedure vloeit voort uit recente nieuwe wetgeving.
Het benodigde aantal consulten is wisselend en afhankelijk van de problematiek en de voortgang die je als cliënt maakt. Gemiddeld zijn 4-5 sessies meestal voldoende. Tijdens het intakegesprek komt dit tevens ter sprake.

De investering in jezelf bedraagt:

Intakegesprek coaching en/of therapie: € 80,00. Een intakegesprek duurt 1 tot 1,5 uur.
Gespreksconsult coaching en/of therapie: € 75,00. Een gespreksconsult duurt 1 uur.
Behandelingsconsult Therapie: € 75,00 per uur. Een behandelingsconsult kan 1 tot 2 uur in beslag nemen.
Deze tarieven zijn inclusief BTW.

Voor Coaching en Therapie binnen een zakelijk traject: volgens offerte.

Als je van ver komt en direct een sessie wilt, dan kan een separaat ingepland intakegesprek vervallen. We houden dan een intakegesprek met direct daarop volgend een sessie. Je dient dan wel rekening te houden met een langere tijdsduur van het consult.

Bij niet verschijnen op een afspraak zonder voorafgaande afmelding, evenals bij consulten korter dan een uur, wordt er € 75,00 in rekening gebracht. Indien je de afspraak zonder kosten wilt afzeggen, dien je dit uiterlijk 48 uur van tevoren te doen.

Betaling geschiedt à contant. Je ontvangt een kwitantie ter ontvangst. Een pinautomaat is niet voorhanden. Een rekening t.b.v. eventuele declaratie bij de ziektekostenverzekeraar ontvang je achteraf per email of per post. Zie ook: Algemene Voorwaarden.

Let op: de kosten van deze therapie tellen niet mee voor het eigen risico van € 385,00!

Vergoeding Integrale Therapie door zorgverzekering

Integrale therapie wordt door diverse ziektekostenverzekeraars, geheel of gedeeltelijk, vergoed via een aanvullende verzekering. Vergoeding is afhankelijk van de gekozen polisvoorwaarden. Informeer naar de mogelijkheden bij je verzekeraar! Coaching wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekeraars.

Op grond van mijn registraties hebben de volgende zorgverzekeraars toegezegd integrale therapie te vergoeden in 2020:

Klik hier voor de praktijkvermelding in de Zorggids/Zorgzoeker

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk voor de specifieke polisvoorwaarden altijd op de website van de zorgverzekeraar.

Vragen? Ga naar Contact

Therapeut en Praktijk