Praktische informatie

Praktische Informatie

Tot 1 Augustus 2024 is er helaas geen ruimte voor
nieuwe cliënten

Praktische informatie

Integrale coaching en therapie zijn kortdurende trajecten. Vaak is er na 1-2 sessies coaching of therapie al een flinke verbetering merkbaar.
Er vindt eerst een intakegesprek plaats. Dit ter wederzijdse kennismaking en ter inventarisering van de klachten. Een intakegesprek verplicht je nog nergens toe. Tijdens het intakegesprek krijg je informatie en bepalen we het vervolgtraject. We maken dan een afspraak voor een volgend consult. Dit kan meestal op korte termijn.

Praktijkdagen zijn op dinsdag, donderdag en vrijdagochtend.

Ik werk op basis van een verklaring van informed consent. Dat betekent dat we na het intakegesprek samen een formulier ondertekenen waarin we beiden verklaren kennis te hebben van de wederzijdse rechten en plichten betreffende de coaching/therapie. Deze procedure vloeit voort uit recente nieuwe wetgeving.
Het benodigde aantal consulten is wisselend en afhankelijk van de problematiek en de voortgang die je als cliënt maakt. Gemiddeld zijn 4-5 sessies meestal voldoende. Tijdens het intakegesprek komt dit tevens ter sprake.

Met ingang van 1 januari 2022 zijn de tarieven als volgt:

  • Intakegesprek coaching en/of therapie: € 85,00. Een intakegesprek duurt 1 tot 1,5 uur. Kom je met zijn tweeën naar de intake i.v.m. bijvoorbeeld relatieproblemen, dan is het tarief voor de intake € 120,00.
  • Gespreksconsult coaching en/of therapie: € 80,00. Een gespreksconsult duurt 1 uur.
  • Behandelingsconsult Therapie: € 80,00 per uur. Een behandelingsconsult kan 1 tot 2 uur in beslag nemen.

De tarieven voor therapie zijn vrijgesteld van BTW. De tarieven voor coaching zijn exclusief BTW.

Voor Coaching en Therapie binnen een zakelijk traject: volgens offerte.

Als je van ver komt en direct een sessie wilt, dan kan een separaat ingepland intakegesprek vervallen. We houden dan een intakegesprek met direct daarop volgend een sessie. Je dient dan wel rekening te houden met een langere tijdsduur van het consult.

Bij niet verschijnen op een afspraak zonder voorafgaande afmelding, evenals bij consulten korter dan een uur, wordt er € 80,00 in rekening gebracht. Indien je de afspraak zonder kosten wilt afzeggen, dien je dit uiterlijk 48 uur van tevoren te doen.

Betaling

De betaling is per bankoverschrijving. Je krijgt een factuur per email of post toegestuurd. Betalingstermijn is twee weken na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn, ontvangt je een herinnering. Indien op deze herinnering binnen 14 dagen betaling  uitblijft, worden de facturen ter incasso overhandigd aan Medicas Incasso. In dat geval worden er extra kosten aan incassokosten en (contractuele) rente in rekening gebracht. Zie ook: Algemene Voorwaarden.

Klik hier voor: KlachtenprocedureReglement Geschillencommissie, Reglement Tuchtrecht en Meldcodes Huiselijk geweld & kindermishandeling

Vergoeding Integrale Therapie door zorgverzekering

Integrale therapie is een psychosociale therapie en wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. De therapie wordt door diverse ziektekostenverzekeraars, geheel of gedeeltelijk, vergoed via een aanvullende verzekering. Je eigen risico wordt niet aangesproken. Vergoeding is afhankelijk van de door jou gekozen polisvoorwaarden. Informeer naar de mogelijkheden bij je verzekeraar! Coaching wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekeraars.

Voordelen

Geen vergoeding vanuit de basisverzekering beschouw je misschien als een nadeel. Er zijn echter ook belangrijke voordelen.

  • Integrale therapie is kortdurend van aard. Je zult je snel beter gaan voelen.
  • Je hebt zelf de keuzevrijheid om een therapeut te kiezen waar je een klik mee hebt en waar jij je goed bij voelt.
  • Geen lange wachttijden.
  • Geen eigen risico.
  • Je hebt geen verwijzing van de huisarts nodig.
  • Er wordt niets gemeld bij de zorgverzekeraar en je privacy blijft gewaarborgd.
  • Een persoonlijke benadering en meer aandacht voor jou als persoon waardoor jij je prettiger zal voelen.

Vergoedende Zorgverzekeraars 2024

Ik beschik over alle benodigde registraties om voor vergoeding in aanmerking te komen indien jouw aanvullende verzekering integrale therapie vergoedt. Ook onder de noemer psychosociale therapie kan de therapie vergoed worden. Meer informatie over vergoedingen kun je vinden op: zorgwijzer integrale therapiezorgwijzer psychosociale therapie en bij de Vereniging voor vitaliteitkunde. Bij de koepelorganisatie RBCZ vind je ook meer informatie.

Klik hier voor de praktijkvermelding in de Zorggids/Zorgzoeker

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Check altijd zelf bij je zorgverzekeraar of je voor vergoeding in aanmerking komt!

Registraties

Claudine Bonnet, Registertherapeut BCZ®
Zorgverlenersnummer/AGB-code: 90031789
Praktijk AGB code: 90010716
VIV registratienummer: 1907882
RBCZ licentienummer: 505066R
Kamer van Koophandel: 08210240
BTW ID: NL 001479461B17

Scroll naar boven