Regressietherapie

Integrale Regressietherapie

Traumaverwerking

Wat is Regressietherapie?

Regressietherapie is een ervaringsgerichte therapie. Onverwerkte zaken uit het verleden kunnen ons het leven soms knap lastig maken. Regressietherapie stelt je in staat om de oorzaken van je problemen op te sporen, diepgaand te verwerken en op te lossen. Zo kun je je vrij maken van oud zeer en oude ballast.

Veel van onze problemen hebben hun oorzaak in ons persoonlijk verleden. Vaak weten we die oorzaak wel enigszins te herleiden, maar kunnen we geen oplossing vinden om ons echt beter te gaan voelen. Ook weten we soms helemaal niet wat de oorzaak is. Met regressietherapie kom je snel tot de kern. Regressietherapie is een onderdeel van de integrale aanpak door Een Andere Blik op je Ik.

Hoe gaat regressietherapie in zijn werk?

We maken met regressietherapie contact met de ervaringen die de oorsprong zijn van de klachten die je nú hebt.  Om de verdrongen, vergeten en nog beladen herinneringen toegankelijk te maken, maken we gebruik van een lichte trance. Door je aandacht naar binnen te brengen en te focussen op de gewaarwordingen en gevoelens die je nu hebt, kom je vanzelf in een lichte trance-toestand. Zo wordt het onderbewuste ontsloten. Er wordt dus niets bijzonders gedaan om een hypnotische trance op te wekken. Je gewone bewustzijn blijft nog steeds aanwezig. Daardoor weet je dus ook heel goed dat je bij de therapeut zit of ligt. Wat je ervaart zou je enigszins kunnen vergelijken met dromen; je droomt, terwijl je weet dat je droomt.

Deze bewustzijnstoestand op twee sporen hebben we nodig; zo kun je namelijk alles wat je ervaart in de sessie, ook begrijpen. Na een sessie zul je je dan ook alles nog kunnen herinneren.Je zult kunnen begrijpen hoe en waarom er zich een bepaald probleem gevormd heeft.

Bevrijdende herbeleving

Ben je eenmaal in regressie, dan volgen en onderzoeken we het zich ontrollende verhaal; wat heeft er zich precies voorgedaan, met welke personen en in welke context (het uiterlijke verhaal).

Maar, bovenal onderzoeken we vooral jouw eigen gevoelens en reacties op de toenmalige gebeurtenissen. Wat voel je dan precies, wat gaat er door je heen en wat voor conclusies trek je als het ware over jezelf of over anderen (het innerlijke verhaal).

Zo krijg je de oorsprong in beeld van je huidige klachten. Je gaat begrijpen waardoor je klachten zijn ontstaan én waardoor je ze nu nog vasthoudt.
Als je dit begrijpt, en doordat je je bevrijdt van onbewust vastgehouden emotionele ballast en reactiepatronen die toen gevormd zijn, kun je je snel beter voelen. Gedrag dat met deze gebeurtenissen in het verleden samenhangt, kan dan gemakkelijk worden vervangen door gedrag dat in het hier en nu functioneler is. Natuurlijk ondersteun ik jou hierin.

Samenvattend

Door een bevrijdende herbeleving onder begeleiding van een deskundige, in regressietherapie gespecialiseerde, therapeut kan emotionele ballast losgelaten worden. Je krijgt inzicht hoe en waardoor een probleem is ontstaan én waardoor het je nog steeds in de weg zit. Op deze manier verdwijnen de vastgezette en onderdrukte emotionele ladingen. Negatieve denkpatronen worden vervangen door nieuwe inzichten. Het oude, je zelf beperkende, gedrag kan vervangen worden door gedrag dat voor jou veel effectiever is. Je bevrijdt jezelf en kunt je leven vorm gaan geven zoals jíj dat wilt.

Wil je meer informatie over regressietherapie, neem dan een kijkje op mijn andere site regressietherapie.blog

Klik hier voor meer informatie over jeugdervaringen en de invloed van jeugdtrauma.

Afspraak maken of meer informatie?