Regressietherapie

Regressie therapie

Wat is regressietherapie?

Onverwerkte zaken uit het verleden kunnen ons het leven soms knap lastig maken. Regressietherapie stelt je in staat om de oorzaken van je actuele problemen op te sporen, diepgaand te verwerken en op te lossen. Zo kun je je vrij maken van oud zeer en oude ballast, die in het nu hun invloed uitoefenen.

Regressie betekent letterlijk teruggaan in de tijd. In regressietherapie gaan we terug naar de oorspronkelijk ervaringen die ten grondslag liggen aan onze huidige problemen. Die vroegere ervaringen zijn vaak opgeslagen in ons onderbewuste; ze zijn niet meer bewust oproepbaar omdat we ze hebben vergeten of verdrongen.

Met regressietherapie snel naar de oorzaak van je probleem

De oorsprong van de problemen die je nú ervaart, ligt in een recent of ver verleden. Dat kunnen traumatische situaties zijn geweest, zoals een natuurramp, oorlogsgeweld of seksueel misbruik. Veel vaker echter zijn het de grote en kleine verwondingen die we hebben moeten doorstaan in het contact met medemensen of vertrouwenspersonen.

Die vergeten ervaringen en onze, meestal instinctieve, reacties daarop (hoe we ermee omgaan), werken onbewust door, psychisch of fysiek. Zo beïnvloeden die oude ervaringen nu ons gevoelsleven, ons denken, ons gedrag, ons lichamelijk en geestelijk welbevinden, ons Zelfbeeld en onze kijk op de wereld. Zolang we ons hiervan niet bewust zijn, blijven we in een zelfde onbewust patroon doorleven; we komen in een vicieuze cirkel.

Om een dergelijk patroon of vicieuze cirkel te doorbreken en een probleem te kunnen oplossen, moeten we het onder ogen willen zien. Zolang we het proberen weg te drukken kunnen we het niet oplossen en blijven we ‘gevangen’ in hetzelfde patroon. We zijn bijv. speelbal van onze emoties en stemmingen, gevangene van onze zelfkritiek en piekergedachten of afgestompt en verdoofd. We kunnen niet meer genieten, niemand meer vertrouwen en we voelen ons eenzaam, angstig, verdrietig, onbegrepen, boos en machteloos.

Onverwerkte emoties en trauma

Onverwerkte emoties en trauma’s leiden vaak tot psychische of psychosomatische klachten. Die onverwerkte emoties kunnen tot uiting komen in bijvoorbeeld angsten, dwangmatig handelen, depressieve gevoelens, overspannenheid en burn-out. Als ons iets pijnlijks overkomt drukken we het meestal weg; we kunnen of willen er niet over praten, laten ons niet kennen en moeten toch vooral doorgaan. Regressietherapie is uitermate geschikt voor het verwerken van traumatische ervaringen en het verwerken van een moeilijke of traumatische jeugd.

Gevolgen van onderdrukte emoties

Wist je dat de meeste mensen juist klachten hebben door het onderdrukken van oude pijn, woede of verdriet? Die houding heeft ons ooit geholpen om verder te kunnen, maar nu hebben we er last van en weten we niet meer waar onze klachten vandaan komen. Veel psychische aandoeningen (depressie, angststoornissen, burn-out, maar ook leer- en gedragsproblemen en persoonlijkheidsstoornissen) komen voort uit eerder ervaren traumatische gebeurtenissen en/of chronische stress. Hetzelfde geldt voor veel fysieke problemen, bijvoorbeeld chronische vermoeidheid of fibromyalgie.

Regressietherapie is een ervaringsgerichte therapie

Regressietherapie houdt het niet bij alleen maar praten. Gebleken is dat praten alleen meestal niet afdoende is. Verbaal kan er maar een zeer klein deel van de ervaring en gevoelens verwoord worden. Bovendien houdt je lichaam de emotionele sporen van trauma, kwetsingen en vernederingen vast. Het lichaamsgevoel is dan ook belangrijk in de therapie. Regressietherapie is dan ook ervaringsgericht. In regressietherapie wordt aan alle aspecten van het menselijk bestaan en aan jouw levenservaringen aandacht gegeven. De oplossing van je problemen ligt in jezelf verscholen; met regressietherapie kun jíj die oplossing weer vinden! Met regressietherapie kun je weer de regisseur van je eigen leven worden.

Veel van onze problemen hebben hun oorzaak in ons persoonlijk verleden. Vaak weten we die oorzaak wel enigszins te herleiden, maar kunnen we geen oplossing vinden om ons echt beter te gaan voelen. Ook weten we soms helemaal niet wat de oorzaak is. Met regressietherapie kom je snel tot de kern.

Hoe gaat regressietherapie in zijn werk?

We maken met regressietherapie contact met de ervaringen die de oorsprong zijn van de klachten die je nú hebt.  Om de verdrongen, vergeten en nog beladen herinneringen toegankelijk te maken, maken we gebruik van een lichte trance. Door je aandacht naar binnen te brengen en te focussen op de gewaarwordingen en gevoelens die je nu hebt, kom je vanzelf in een lichte trance-toestand. Zo wordt het onderbewuste ontsloten. Er wordt dus niets bijzonders gedaan om een hypnotische trance op te wekken. Je gewone bewustzijn blijft nog steeds aanwezig. Daardoor weet je dus ook heel goed dat je bij de therapeut zit of ligt. Wat je ervaart zou je enigszins kunnen vergelijken met dromen; je droomt, terwijl je weet dat je droomt.

Deze bewustzijnstoestand op twee sporen hebben we nodig; zo kun je namelijk alles wat je ervaart in de sessie, ook begrijpen. Na een sessie zul je je dan ook alles nog kunnen herinneren. Je zult kunnen begrijpen hoe en waarom er zich een bepaald probleem gevormd heeft. Maar er is nog meer!

Jouw verhaal

Ben je eenmaal in regressie, dan volgen en onderzoeken we het zich ontrollende verhaal; wat heeft er zich precies voorgedaan, met welke personen en in welke context (het uiterlijke verhaal).

Maar, bovenal onderzoeken we vooral jouw eigen gevoelens en reacties op de toenmalige gebeurtenissen. Wat voel je dan precies, wat gaat er door je heen en wat voor conclusies trek je als het ware over jezelf of over anderen (het innerlijke verhaal).

Zo krijg je de oorsprong in beeld van je huidige klachten. Je gaat begrijpen waardoor je klachten zijn ontstaan én waardoor je ze nu nog vasthoudt.
Als je dit begrijpt, en doordat je je bevrijdt van onbewust vastgehouden emotionele ballast en denk- en reactiepatronen die toen gevormd zijn, kun je je snel beter voelen. Het gaat dus om een bevrijdende herbeleving. Gedrag dat met deze gebeurtenissen in het verleden samenhangt, kan dan gemakkelijk worden vervangen door gedrag dat in het hier en nu functioneler is. Natuurlijk ondersteun ik jou hierin.

Wanneer regressietherapie?

Met regressietherapie verwerk je snel en veilig allerlei, ook onbegrepen, problemen. Die problemen en jouw reactie daarop zijn ooit ontstaan, hebben dus hun oorsprong in het verleden, recent of lang geleden. Door deze therapie ontdek je wat er zich binnen in jou afspeelt, aan gevoelens, je manier van denken en hoe je reageert. Je verwerkt oud zeer en kunt onbewuste oude denk- en gedragspatronen, die jouw vooruitgang in de weg staan, los gaan laten.

Regressietherapie is effectief bij het oplossen van:

 • Traumatische herinneringen (Ptss)
 • Complexe traumatische stress
 • Angsten en fobieën
 • overspannenheid en stress
 • Burn-out
 • Depressie
 • Moeilijk keuzes kunnen maken; twijfel en dilemma’s
 • Langdurige rouw, niet over een verlies heenkomen
 • Relatieproblemen of moeilijk relaties kunnen aangaan
 • Eetproblemen
 • Angst voor de dood
 • Gevoelens van zinloosheid
 • Hoofdpijnen
 • Chronische moeheid
 • Darmproblemen
 • Vruchtbaarheidsproblemen
 • Etc.

Persoonlijke ontwikkeling

Je hoeft echter geen grote problemen te hebben om toch profijt te hebben van regressietherapie. Als je jezelf als persoon wilt ontwikkelen, kan regressietherapie behulpzaam zijn in de bewustwording van jouw mogelijk ondergesneeuwde capaciteiten en talenten. We richten ons dan bijvoorbeeld op het vinden, begrijpen en oplossen van onbewust beperkende en belemmerende gevoelens, gedachten en gedrag die ten grondslag liggen aan je huidige remmingen of belemmeringen. Waarom kom jij niet uit de verf? Of, waarom lukt het je niet om jouw gewenste doel te bereiken? Je werkt dan aan je persoonlijke ontwikkeling; zelfbewustzijn, vaardigheden, zingeving en zinbeleving.

Alles heeft zo zijn oorzaken, maar meestal zijn we ons van die oorzaken niet meer bewust. Wist je dat ons reageren en handelen voor het grootste deel door ons onbewuste wordt aangestuurd? Zelfs 90% van ons dagelijkse gedrag blijkt onbewust te zijn! Dan ligt het voor de hand dat bewustwording van wat er onderbewust speelt dus belangrijk is.

Verandering in je leven

Regressietherapie heeft de meeste kans op succes als je bereid bent jezelf onder ogen te zien en daadwerkelijk verandering wilt brengen in je leven. Dat is soms niet zo makkelijk, maar je hoeft het niet alleen te doen!
Een open houding helpt je om samen met je therapeut jouw ontdekkingstocht aan te gaan en je oplossingen te vinden en toe te passen in je leven en werk.

Scroll naar boven