Transpersoonlijke therapie

Transpersoonlijke therapie

Transpersoonlijke therapie

Regressietherapie is een transpersoonlijke therapie. Het woord “transpersoonlijk” komt van het Latijnse “trans”, wat zoveel betekent als “door” en “boven”. “Persona” betekent “masker” of “persoonlijkheid”. Transpersoonlijk betekent dus ”het persoonlijke (bewustzijn) overstijgend”. Transpersoonlijke therapie richt zich naast probleemoplossing ook op persoonlijke en spirituele ontwikkeling en groei.

In onze menselijke ontwikkeling overstijgen we al voortdurend onze eerdere bewustzijnsniveau’s. Dat doe je als kind al: je ontwikkelt je van baby, naar peuter, kleuter, basisschoolkind, puber en van  adolescent naar volwassene. Deze natuurlijke groeifasen in een mensenleven gaan gepaard met een overstijging én het behouden van het voorgaande bewustzijnsniveau.

Problemen kunnen ontstaan als er in die ontwikkelingsgang van het bewustzijn iets stagneert (bijv. door ernstige problemen, traumatische of stressvolle situaties in je jeugd), of als er juist sterke indrukken komen (vanuit een bewustzijnsniveau) waar je misschien nog niet aan toe bent, en die je moeilijk kunt plaatsen en verwerken. Bijvoorbeeld het zien van aura’s door kleine kinderen of een Bijna Dood Ervaring, maar ook heel sterke gevoelsindrukken die je niet kunt plaatsen.

In beide gevallen kan Een Andere Blik op je Ik je helpen met transpersoonlijke regressietherapie. Vanuit de holistische en integrale visie bezien is namelijk elke ervaring van belang, ook ervaringen en indrukken die volgens het huidige wetenschappelijk denken niet te verklaren zijn. Bewustzijn is namelijk véél meer dan alleen ons biologische brein. Acceptatie, verwerking en betekenisgeving van vroegere, of onverklaarbare, ervaringen zijn dan ook uitermate helend.

Transpersoonlijke therapie en Persoonlijke Groei

In transpersoonlijke therapie worden psychische en lichamelijke verstoringen en crises gezien als een waarschuwingssignaal. Een signaal dat ons aangeeft dat verandering in ons leven noodzakelijk is, zodat we als mens kunnen groeien. Psychische groei is in feite een ander bewustzijnsniveau bereiken. Groei is mogelijk als we onze nare ervaringen hebben verwerkt en daadwerkelijk stappen tot verandering ondernemen.

Zo’n moment treedt vaak op na een belangrijk “life-event”, bijv. een scheiding, ontslag, burn-out, depressie of na de openbaring van een ernstige ziekte. Vaak komt een dergelijke crisis niet zomaar uit de lucht vallen en is het de uiteindelijke aanzet om je te realiseren: zo kan het niet langer. Dan ontstaat de gelegenheid om je zelf te onderzoeken en te helen, waardoor herhaling of verergering wordt voorkomen.

Transpersoonlijke ervaringen

Soms komen er in regressies ervaringen naar boven die niet in de huidige realiteit te plaatsen zijn. Hetzelfde ‘Ik’ kan zich ervaren in een andere tijd, in een andere plaats en in een ander lichaam, soms zelfs in een lichaam van het andere geslacht. Ook onlichamelijke ervaringen kunnen opkomen. Transpersoonlijke  therapie accepteert deze soms merkwaardige ervaringen en gebruikt ze therapeutisch. Regressietherapie die werkt met indrukken en ervaringen die niet in het huidige leven te plaatsen zijn, wordt ook wel reïncarnatietherapie genoemd. Het therapeutisch effect van deze herbelevingen wordt niet beïnvloed door het wel of niet geloven in reïncarnatie! Het is wel belangrijk om de eigen beelden, indrukken en ervaringen serieus te nemen. Deze vertegenwoordigen namelijk een psychische energie die nú voor de actuele problemen zorgt!

Transpersoonlijke regressietherapie gaat er van uit dat alle belevingen die naar boven komen belangrijk zijn en dat veel wat vreemd lijkt toch zijn plaats vindt. Het herbeleven, begrijpen en verwerken van oorzakelijke gebeurtenissen, al of niet symbolisch van aard, die naar aanleiding van de huidige symptomen naar boven komen, zijn vaak voldoende om genezing van hardnekkige problemen te geven. Transpersoonlijke regressietherapie is dan ook therapie voor de mens en zijn ziel. 

Tot jezelf komen

In therapie werken we toe naar integratie, heelwording. Al de facetten in onze herbelevingen, in wat voor vorm dan ook, representeren aspecten, delen en ervaringen, van onszelf. Als we samenhang en harmonie tussen die delen en aspecten kunnen krijgen, dan is er sprake van integratie, heelwording. Je wordt dan ook steeds meer jezelf en komt steeds meer in contact met jouw essentie. Als je in staat bent om de bron van je probleem, ziekte of ongenoegen  te ontdekken en te helen, dan zul je in staat zijn om jezelf aan de greep van oude denk- en gedragspatronen te ontworstelen. Je gaat je steeds beter voelen en komt meer in balans.

Transpersoonlijke verschijnselen

Cliënten in regressietherapie rapporteren gelijksoortige ervaringen als mensen die een Bijna Dood Ervaring (BDE) hebben doorgemaakt. Anderen krijgen helderziende indrukken en zien bijvoorbeeld energieën of kleuren, die ze in het dagelijkse leven niet kunnen waarnemen. Jonge kinderen kunnen hun ouders verrassen met uitspraken over hun “andere mama”. Zij herinneren zich vaak nog details van voor hun leven nu.

Transpersoonlijke verschijnselen komen veel vaker voor dan je denkt. Mensen die hier niet mee bekend zijn, doen deze verschijnselen vaak af als belachelijk, zweverig. Of men ziet het als een symptoom van psychische ziekte.

Bijna-dood ervaringen

Cardioloog Pim van Lommel deed de afgelopen twintig jaar onderzoek naar bijna-dood ervaringen bij patiënten die een hartstilstand hadden overleefd. Hij publiceerde er over in het gerenommeerde tijdschrift The Lancet en schreef de bestseller Eindeloos bewustzijn. Daarvan werden inmiddels meer dan 125.000 exemplaren verkocht. Inmiddels de 17e druk. Het boek kreeg de 2010 Network Book Prize Award van de Medical and Scientific Network.
Een ‘bijna-dood ervaring’ is een authentieke ervaring die niet is te herleiden tot fantasie, psychose of zuurstoftekort. Het verandert mensen blijvend.

Volgens Van Lommel is de heersende, materialistische visie van artsen, filosofen en psychologen op de relatie tussen hersenen en bewustzijn te beperkt om het verschijnsel te kunnen duiden.
Er zijn goede redenen om aan te nemen dat ons bewustzijn niet altijd samenvalt met het functioneren van onze hersenen: het kan ook los van ons lichaam ervaren worden.

Heb je vragen? Wil je meer informatie? Neem dan nu contact op!

Scroll naar boven