EMDR traumatherapie

Trauma verwerking

Wat is EMDR?

EMDR is een therapie voor het veilig en snel verwerken van de gevolgen van trauma’s en nare ervaringen. Een trauma therapie met bewezen resultaat. EMDR staat voor ‘Eye Movement Desensitization and Reprocessing’. Letterlijk vertaald betekent dit: door oogbewegingen opnieuw beleven van ingrijpende gebeurtenissen en deze alsnog verwerken.

Iedere nare gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect heeft op iemands leven, is een traumatische herinnering. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de heftige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op de situaties en ervaringen tijdens de traumatische gebeurtenis. Zo kan een geluid dat je hoort, een geur die je ruikt of een beeld dat je ziet, de beelden en gevoelens aan die gebeurtenis weer hevig terugbrengen in het heden, inclusief alle lichamelijke reacties van toen.

Wanneer EMDR?

In het leven van een mens kunnen bepaalde gebeurtenissen diep ingrijpen en nog dagelijks grote invloed hebben op het functioneren. Het is voor de persoon in kwestie lang niet altijd duidelijk waar sommige gemoedstoestanden vandaan komen. Mensen kunnen jarenlang rondlopen met angst, verdriet, schaamte of spijt zonder te weten waar deze gevoelens door veroorzaakt worden. Met EMDR-therapie wordt de onderliggende oorzaak naar boven gehaald. Ook dan kan traumaverwerking met EMDR plaatsvinden. Dat geldt ook voor diverse lichamelijke klachten zonder aanwijsbare oorzaak . Het doel van EMDR is oude ervaringen en herinneringen aan nare en negatief doorwerkende gebeurtenissen te verwerken en daarmee de klachten te verminderen of zelfs geheel te laten verdwijnen.

 • Angsten en Fobieën
 • Rij-angst
 • Vliegangst
 • Straatvrees
 • Sociale angst
 • spinnen angst
 • waterangst
 • Paniekaanvallen
 • Depressie
 • Relatieproblemen
 • Verslavingsproblemen
 • Dwanggedachtes
 • Pestverleden – heden
 • Overval – Inbraak – Ongeluk
 • Burn-out
 • Paniekgevoelens
 • Woede-uitbarstingen
 • Nachtmerries
 • Weinig zelfvertrouwen
 • Etc. etc. In het algemeen kan elke emotioneel geladen klacht met EMDR behandeld worden.

Trauma therapie EMDR is geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen. Vooralsnog werk ik met EMDR alleen met cliënten vanaf 18 jaar.

Wetenschappelijk aangetoond

In Nederland wordt EMDR sinds eind jaren negentig als behandelmethode bij volwassen toegepast en sinds begin tweeduizend bij jongeren en kinderen. Er zijn vele wetenschappelijke onderzoeken geweest die hebben aangetoond dat de EMDR-behandelmethode bij zowel enkelvoudige- als meervoudige problematiek uiterst effectief is. Het gelijktijdig links en rechts stimuleren van de hersenen brengt het eigen verwerkingssysteem in de hersenen op gang. Zo kan de gestagneerde verwerking alsnog plaatsvinden.

Hoe werkt traumaverwerking met EMDR?

Dat traumaverwerking met EMDR zichzelf heeft bewezen lijdt geen twijfel. Er bestaan veel onderzoeken naar de effectiviteit van EMDR. Een verklaring is dat door het naar boven halen van de lading van een nare gebeurtenis, in combinatie met het links en rechts stimuleren van de hersenen, het eigen verwerkingssysteem weer op gang komt. De links-rechts stimulatie wordt op diverse manieren tot stand gebracht. Door oogbewegingen, het luisteren naar tikjes of het tappen op de knieën.

Na afloop van de EMDR-sessie kan je je heel prettig en energiek voelen. Het kan ook gebeuren dat de effecten anders zijn en dat je je erg moe voelt. In sommige gevallen kunnen er nieuwe , heftige beelden en gevoelens bovenkomen wat het idee zou kunnen geven dat er iets misgaat. Dit is echter een normale reactie tijdens het verwerkingsproces en betekent dat het brein optimaal bezig is. Dat is dus vaak een goed teken.

Aan het begin van de therapie bespreken we wat de oorzaak van de klachten kan zijn. Ook wordt er een taxatie gemaakt van de individuele omstandigheden en omgevingsfactoren. Hulpvraag en het gewenste doel van de behandeling worden duidelijk in kaart gebracht. Indien EMDR voor jou de meest geschikte behandelmethode is, zal ik uitvoerig uitleg geven over de procedure en de mogelijke reacties op de EMDR behandeling.

Effect van EMDR

EMDR zal ervoor zorgen dat de spanning, de psychische lading, die gekoppeld is aan de nare ervaring, vermindert en vaak zelfs helemaal verdwijnt. Dat maakt het makkelijker om aan de oude ervaring terug te denken, zonder weer in de ‘oude’ emotie terug te vallen. Vaak horen we van cliënten dat de nare ervaringen vervagen of zelfs helemaal naar de achtergrond verdwijnen. Tijdens een EMDR-sessie ontstaan vaak nieuwe inzichten waardoor er op een heel andere wijze naar de oorspronkelijke traumatische gebeurtenis kan worden gekeken.

Zijn er ook nadelen?

Na afloop van een EMDR-sessie kunnen de effecten nog even doorwerken. Dat is een normaal verschijnsel. Toch zou je in sommige gevallen het idee kunnen krijgen dat je de regie kwijt bent. Bijvoorbeeld als er nieuwe gevoelens of beelden naar boven komen. In de regel duurt dit niet langer dan drie dagen. Je brein en lichaam werken dan aan een nieuw evenwicht en dat is een goed teken.

Tekst naar de brochure van Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland. Je kunt hier ook de informatiefolder downloaden.

Lees ook: Jeugdtrauma, oorzaak angsten en depressie

Ga naar Therapeut